Miten kirjainyhdistelmät IT ja ICT eroavat toisistaan? Yrittäjän termipankista löydät vastauksen

07.02.2024

Tuntuuko, että olet usein hukassa tietotekniikan termistön kanssa? Et ole yksin: monelle suomalaiselle yrittäjälle IT-sanasto tuntuu sekavalta. Kirjainlyhenteet ja termit menevät helposti sekaisin.

Osaava ICT-kumppani on yrittäjälle kullanarvoinen apu. Ammattimainen kumppani osaa neuvoa ja auttaa tietotekniikan koukeroissa.

ICT:n perustermit on kuitenkin hyvä olla hallussa. Siksi päätimme helpottaa elämääsi: keräsimme tähän artikkeliin termipankin, josta löydät selityksen kirjainlyhenneviidakkoon ja vaikeaselkoisille sanoille.

 

IT ja ICT – ovatko ne ATK:ta?

Vanhemman polven yrittäjän voi tehdä mieli puhua vielä ATK:sta eli automaattisesta tietojenkäsittelystä. Nykyään kuitenkin vanha kunnon ATK on ottanut isoja harppauksia eteenpäin: kyse ei ole enää vain pöytätietokoneesta ja tulostimesta. Kokonaisuus tunnetaan nykyään lyhenteellä IT tai ICT.

IT on lyhenne englanninkielen sanoista “information technology”, mikä kääntyy suomeksi tietotekniikaksi. ICT on taas lyhenne sanoista “information and communication technology” eli tieto- ja viestintätekniikka. Tällöin huomioidaan se, että teknisiä ratkaisuja hyödynnetään tietojen käsittelyn lisäksi tiedon siirtämiseen ja viestintään.

IT ja ICT kattavat kaiken sen teknologian eli laitteet ja ohjelmat, joita käytät yrityksessäsi tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja siirtämiseen: tietokoneet, puhelimet, pädit ja niiden sisällä toimivat ohjelmat.

 

Ohjelma ja ohjelmisto

Tietokoneohjelma tarkoittaa yksittäistä ohjelmaa tietokoneessa: näitä ovat esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmat, taulukkolaskentaohjelmat, verkkoselaimet, sähköposti, kalenteri ja palomuuri.

Ohjelmisto taas viittaa kokonaisuuteen, joka koostuu useammasta ohjelmasta. Tällainen kokonaisuus voi olla esimerkiksi tietokoneen laiteohjelmisto eli firmware tai toiselta nimeltä BIOS, joka on ohjelmisto ennen käyttöjärjestelmää ja suorittaa laitteen perustoimintoja sekä sovittaa laitteen käyttöjärjestelmälle.

 

Pilvipalvelut

Pilvipalvelu on tallennustilaa, ohjelmia tai ohjelmistoja, joita käytetään verkon kautta – ne eivät siis sijaitse omalla tietokoneellasi, vaan pääset käsiksi tallentamiisi tiedostoihin tai ohjelmiin vain verkkoyhteyden avulla.

Yleisiä pilvipalveluita ovat esimerkiksi Microsoft Office 365 ja Google Drive. Näissä pilvipalveluissa voit tallentaa tietoa ja lisäksi käyttää esimerkiksi sähköpostia ja muita ohjelmistoja. Monet yritykset käyttävät myös pilvipohjaisia asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmiä.

 

Konesali

Konesalissa useat palvelintietokoneet pitävät tallessa tai käsittelevät isoja määriä dataa. Esimerkiksi pilvipalvelut tarvitsevat toimiakseen konesaleja, joissa tallentamiasi tietoja säilytetään.

 

Palvelin

Palvelin on laite tai ohjelma, joka tarjoaa palveluita ohjelmille tai muille tietokoneille. Palvelin voi olla esimerkiksi konesalissa sijaitseva tietokone, johon sinun tietokoneesi ottaa yhteyden, kun käytät pilvipalvelua. Palvelin voi olla myös sinun tietokoneellasi oleva ohjelma, joka mahdollistaa muiden ohjelmien käytön. Palvelimet mahdollistavat tietokoneiden välisen yhteydenpidon.

Saatat kuulla käytettävän palvelimesta myös termiä serveri. Tämä tulee englannin kielen palvelinta tarkoittavasta sanasta “server”.

 

Domain eli verkkotunnus

Domain eli verkkotunnus on verkko-osoitteen osa, joka seuraa www-alkua tai sähköpostissa @-merkin jälkeistä osaa. Esimerkiksi IPP:n domain on “ipp.fi”. Verkkotunnus on siis verkkosivusi osoite.

 

Tietoturva ja tietosuoja

Tietosuoja tarkoittaa arkaluonteisen tiedon, vaikkapa henkilötietojen säilyttämistä niin, etteivät ulkopuoliset pääse niihin käsiksi. Tietoturva puolestaan tarkoittaa niitä keinoja, joilla tietoa suojataan. Tietoturvaan kuuluvat yrityksessä esimerkiksi palomuurit, virustorjuntaohjelmistot ja hyvät tietoturvakäytännöt, kuten riittävän vahvojen salasanojen käyttö sekä varmuuskopiointi. Tietoturvaan kuuluu myös fyysinen tietoturva, kuten lukitukset eli pääsynhallinta, kulunvalvonta, kameravalvonta ja varavoimalaitteet eli UPSit.

 

Palomuuri ja virustorjunta

Palomuuri suojaa tietokonetta, kun se on verkkoyhteydessä. Se on tietokoneelle asennettu ohjelma, joka tarkkailee tietokoneeltasi lähtevää ja sinne tulevaa verkkoliikennettä, ja pysäyttää epäilyttävältä vaikuttavan liikenteen. Yrityksillä on normaalisti palomuurina myös lähiverkkosuojaava erillinen laite, jolla saadaan myös näkyvyys omaan lähiverkkoon.

Virustorjunta tai antivirus-ohjelma puolestaan tutkii lataamiasi tiedostoja ja verkkosivuja, joilla vierailet. Siinä missä palomuuri vain tarkkailee verkkoliikennettä, virustorjuntaohjelma tunnistaa uhat ja tarvittaessa pysäyttää ohjelman, jossa se havaitsee jotain vaarallista.

 

VPN

VPN eli “virtual private network” on turvallinen verkkoyhteys. Se on kuin tunneli, joka yhdistää sinut esimerkiksi yrityksen toimiston verkkoon.

VPN on tarpeellinen, kun esimerkiksi kirjaudut yrityksesi asiakastietojärjestelmään tai verkkopankkiin julkisen wifin kautta – vaikka kahvilassa tai kirjastossa. Tällaisessa yleisessä käytössä olevassa verkossa muut käyttäjät voivat nähdä laitteesi ja mahdollisesti päästä käsiksi joihinkin käsittelemiisi tietoihin. Kun käytät VPN-yhteyttä, olet muille kahvilan verkon käyttäjille näkymätön.

 

Valokuitu

Valokuitu on huippunopea ja erittäin tehokas verkkoyhteys, jonka teho perustuu ohuisiin lasikuituihin. Valokuidun teho ja nopeus eivät kärsi esimerkiksi isosta käyttömäärästä, kuten mobiiliverkko, vaan se toimii yhtä hyvin, oli yhtäaikaisia käyttäjiä sitten kymmenen tai tuhat.

Valokuitu rakennetaan asentamalla kuitu maan alle. Tämä asennusvaihe voi kestää jonkin aikaa ja olla hintava, mutta esimerkiksi moni taloyhtiö on todennut sen kannattavaksi investoinniksi. Katso täältä oletko IPP:n valmiin valokuituverkon alueella!