Miten hyödyntää tekoälyä oman liiketoiminnan kehittämisessä?

05.09.2023

Miten hyödyntää tekoälyä oman liiketoiminnan kehittämisessä?

Tekoäly eli AI (lyhenne englanninkielen sanoista “artificial intelligence”) pystyy käsittelemään nopeasti isoja määriä dataa. Itsenäisesti toimivaa ja koko ajan oppivaa tekoälyä voi hyödyntää yritystoiminnassa monella tavalla. Myös moni suomalainen pieni ja keskisuuri yritys pohtii, millaisiin tehtäviin voisi itse valjastaa tekoälyn.

Yrittäjä voi tänä päivänä hankkia suoraan ohjelmistoja, jotka hyödyntävät tekoälyä tiedon keräämisessä ja analysoinnissa, tai rakennella itse prosesseja, joissa hyödynnetään jotain tekoälytekniikkaa. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten tekoäly voi auttaa liiketoiminnan kehittämisessä.


Syvempää liiketoimintaymmärrystä

Tekoälyn kyky käsitellä valtavia datamääriä silmänräpäyksessä mahdollistaa tiedon entistä perusteellisemman hyödyntämisen. Yritystoiminnasta syntyy koko ajan tietoa ja analytiikkaa: talouslukuja ja -arvioita, tietoa markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteistä sekä työskentelyprosessien tehokkuudesta. 

Työskentelyprosessien optimointi, asiakasymmärryksen parantaminen ja taloudelliset ennusteet ovat esimerkkejä liiketoiminnan osa-alueista, joista tekoäly voi tarjota entistä syvällisempää tietoa.

Tekoälyn avulla voidaan tunnistaa työnteon prosessien pullonkauloja ja ongelmakohtia. Jotkin toiminnanohjausjärjestelmät ehdottavat tekoälyn avulla itsenäisesti parannuksia prosesseihin. Asiakasymmärryksen syventämisessä tekoäly voi auttaa tunnistamaan tärkeimpiä datapisteitä ja yhdistellä yrityksen keräämää tietoa esimerkiksi julkisesti käytettävissä olevaan tilastotietoon. Julkinen tieto suhdanteista ja pörssikursseista auttaa tekoälyä arvioimaan tulevia kassavirtoja.

Tehokkaampi tiedon prosessointi ja yhdistely auttavat niin pientä kuin suurtakin yritystä ymmärtämään toimintaansa paremmin. Syvempi ymmärrys taas auttaa tekemään perustellumpia päätöksiä ja suunnittelemaan toimintaa paremmin.


Tehoa automaatiosta

Rutiininomaisten töiden automatisointi voi tehostaa yrityksen toimintaa huomattavasti. Tekoäly voi tulevaisuudessa hoitaa yrityksissä esimerkiksi palkanlaskentaa ja taloushallintoa, aikataulujen laatimista ja vaikkapa yksinkertaisten ohjeistusten laatimista. 

Automaatiota hyödyntämällä tekoälylle voidaan delegoida sellaisia tehtäviä, jotka vievät aikaa, mutta eivät vaadi esimerkiksi inhimillistä kohtaamista, empatiaa, monimutkaista ideointia tai syvällistä asiantuntemusta. Automaatio mahdollistaa rutiinitehtävien pyörittämisen taustalla, ja samaan aikaan työntekijät voivat paneutua ja keskittyä vaativampiin tehtäviin.


Missä yrityksen toiminnoissa tekoälyä kannattaa hyödyntää?

Yrittäjän kannattaa lähteä kokeilemaan tekoälyä ensin yhdessä yrityksen toiminnossa. Moni yrityksen käyttämä ohjelmisto saattaa itse asiassa jo hyödyntää tekoälyä ja sen avulla tuottaa yhä parempaa dataa ja raportteja yrityksen käyttöön.

Esimerkkejä siitä, miten tekoälyä voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä:

1.    Markkinointi ja myynti

Tekoälyn voi valjastaa keräämään tietoa asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden käyttäytymisestä. Se voi muodostaa keräämästään datasta analyysejä ja raportteja, ja markkinointiosasto voi entistä helpommin suunnitella ja kohdentaa mainoksia ja muuta viestintää.

Myyjille tekoäly tarjoaa parhaimmillaan täsmällistä tietoa asiakkaiden tarpeista ja toiveista, oston esteistä ja mielessä vielä kummittelevista epäilyksistä. Tekoäly voi tuottaa myyntitiimille parempia liidejä ja tietoa siitä, milloin liidit ovat kuumimmillaan.
 

2.    Teollisen tuotannon optimointi ja ennustava huolto

Teollisuudessa tekoäly voidaan valjastaa seuraamaan ja optimoimaan koneiden ja laitteiden toimintaa. Tuotantolinjan toimintaa voidaan seurata ja analysoida reaaliajassa kellon ympäri, ja tekoäly voi esimerkiksi tilata itsenäisesti huollon reistailevalle koneelle tai varaosan rikkoutuneen osan tilalle. Oppiessaan lisää laitteiden toiminnasta, tekoäly voi jopa ennakoida tulevia vikoja ja huoltotarpeita tietyissä laitteissa.
 

3.    Taloudellinen analytiikka ja ennusteet

Budjetointi, kassavirtaennusteet ja riskienhallinta ovat tehtäviä, jotka pystyy jo joitain ohjelmistoja käyttäessään jättää tekoälyn hoidettavaksi. Tekoäly voi analysoimalla aiempien tilikausien tietoja muodostaa ennusteita ja suosituksia yrityksen talouden hallinnan tueksi. Yhä paremmat ja tarkemmat ennusteet auttavat tekemään perustellumpia päätöksiä ja suunnittelemaan toimintaa pidemmälle tulevaisuuteen.
 

4.    Reaaliaikainen varastojen hallinta

Kaupan alalla varaston hallinta on merkittävä osa liiketoimintaa ja pienetkin virheet voivat tulla kalliiksi. Pilaantuvien elintarvikkeiden myynnissä hävikin pitäminen kurissa on elinehto, eikä varastointi ole koskaan ilmaista. Tekoälyn avulla voidaan tehdä yhä tarkempia ennusteita kysynnän vaihteluista ja tilaukset voidaan optimoida ja automatisoida hävikin minimoimiseksi.


Yhteenvetona voidaan todeta, että tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä avaa monia mahdollisuuksia: parantaa yrityksen tehokkuutta, tuottavuutta ja asiakaskokemusta. Huolellinen suunnittelu ja oikeanlaisten tekoälyratkaisujen valinta ovat avainasemassa, jotta yritys voi hyötyä täysimääräisesti tekoälyn tarjoamista eduista. Tekoälyn avulla yritys voi paitsi parantaa kilpailukykyään, myös mukautua paremmin muuttuviin olosuhteisiin ja markkinoihin.