Miksi netti ei toimi?

21.12.2022

Mobiilinetin kuuluvuuteen vaikuttavat useat tekijät

1. Yhteystyyppi

Mobiiliyhteyksistä 3G- ja 4G- ja 5G-yhteydet tarjoavat erilaisia tiedonsiirtonopeuksia. Jos verrataan näitä yhteystyyppejä, 3G:llä on kaikista pienin tiedonsiirtonopeus ja 5G:llä suurin tiedonsiirtonopeus. Uudempi mobiiliverkon sukupolvi ja korkeampi taajuus mahdollistaa suuremman tiedonsiirtonopeuden, mutta samalla sen kantama on lyhyempi kuin aikaisemmilla sukupolvilla ja alemmilla taajuuksilla.

Tulevaisuudessa 6G-yhteyksiin siirtyessä, mobiiliverkkojen kantama tulee lyhenemään entisestään. Tällä hetkellä yleisimmät yhteystyypit ovat 3G, 4G ja 5G, joista 3G tulee poistumaan operattoreiden verkoista vuoden 2023 aikana

2. Etäisyys

Yksi tärkeimmistä yhteyden toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä on käytettävän laitteen ja mobiilitukiaseman välinen etäisyys. Tukiaseman toimintasäde voi olla alle kilometristä muutamiin kilometreihin. 5G:n signaali kantaa vain muutamia satoja metrejä ja 4G:n signaali taas muutamia kilometrejä. Koska 5G-signaalin kantama on lyhyempi, 5G-tukiasemia tulee olla tiheämmin kuin 4G-tukiasemia, jotta kuuluvuus pysyy yhtä vahvana.

Paikalliset erot mobiiliyhteyden nopeudessa ja toimivuudessa ovat valtavia. Syrjäisemmillä seuduilla ja harvaanasutuilla alueilla mobiilitukiasemien määrä on vähäisempi.

Mobiiliverkon liittymien nopeudet muuttuvat dynaamisesti ja mitä pidempi matka tukiasemalle on, sitä hitaamman yhteyden saa käyttöönsä, varsinkin lähetysnopeus putoaa nopeasti.

Talven kiertävät sähkökatkot osuvat ensin mobiiliverkon tukiasemiin. 15 minuutin kuluttua sähkökatkon alkamisesta häviää 4G- ja 5G-verkon tukiasemat, joka siirtää käyttäjien päätelaitteet 3G-verkkoon, mikä aiheuttaa sen, että yhteyttä ei voi käyttää datakäyttöön lainkaan ja puhekäytössäkin verkko ruuhkaantuu.

3. Sää ja ympäristö

Sää on yksi mobiilisignaalia vaimentavista tekijöistä. Vesipisarat estävät radiosignaalin kulun sitomalla radiosignaalin itseensä sekä ukkonen voi häiritä ja vääristää signaalia. Myös lumisade ja lumen määrä haittaavat signaalin etenemistä. Ympäristössä olevat lehdessä olevat puut, muut rakennukset sekä maan pinnan muodot vaikuttavat kuuluvuuteen

4. Yhteiskäyttö

Mobiiliyhteyksiä käytettäessä kaikki tukiasemaan yhteyttä ottavat laitteet jakavat saman yhteyden. Tämä voi vaikuttaa netin nopeuteen ja toimivuuteen. Kun useampi naapuri työ- ja koulupäivän jälkeen saapuu kotiin ja laittaa tietokoneet, pelikoneet, äly-TV:t ja muut verkkoa käyttävät laitteet päälle, yhteys voi kuormittua alueellisesti enemmän kuin mitä se hiljaisempina aikoina on.

Mobiiliverkon tukiasemien kapasiteetti on tullut vastaan korona-aikana, kun useat ihmiset tekivät etätöitä. Tämä näkyi mm. videopalaverien pätkimisinä. Tyypillisiä hetkiä verkon kuormitukselle ovat myös suuret tapahtumat, kuten festivaalit, joiden myötä yhteydet voivat ruuhkautua toimimattomaksi.

5. Rakennus

Rakennus ja siinä käytetyt materiaalit vaikuttavat olennaisesti mobiiliyhteyksien toimivuuteen. Uusimpien rakennusten, varsinkin uusien energiatalojen materiaalit läpäisevät huonosti radiosignaaleja. Seinissä, ovissa, katoissa ja ikkunakarmeissa käytetty metalli on materiaalina kaikista kehnoin signaalien läpäisyssä. Myös selektiivipintaiset ikkunat läpäisevät huonosti. Puurakenne voittaa betonin ja tiilen läpäisykyvyssään. Mitä korkeampi signaalin taajuus on, sitä huonommin se kulkee eri materiaalien läpi.

Kiinteällä yhteydellä saa toimitettua toimivan internetyhteyden rakennuksen sisälle ja rakentamalla kattavan WiFi-verkon rakennukseen voi uudet mobiilipäätelaitteet konfiguroida käyttämään WiFi-verkkoa automaattisesti, kun ollaan kuuluvuusalueella – myös puhekäyttöön.

6. Sisäverkko ja verkkolaite

Mikäli kotona on hyvä mobiiliverkon sisäpeitto, verkkoyhteys internetiin voidaan luoda päätelaitteella, esim. kännykällä, joka käyttää mobiiliyhteyttä. Tällöin kännykästä voi jakaa WiFi-verkkoa tietokoneelle ja muille kodin laitteille. Internetyhteys tietenkin häviää, kun kännykkä viedään pois kotoa eli sillä ei voi luoda pysyvää sisäverkkoa. Jos käytössä on mobiiliverkkoon liitettävä WiFi-reititin, sillä saa tehtyä ns. pysyvän sisäverkon, mikäli mobiiliverkon kuuluvuus on riittävä. WiFi-reitittimeen voi liittää useampia laitteita, jolloin yhteyskapasiteetti jaetaan näiden kesken.

Sisäverkon laitteiden kytkentä reitittimeen on varminta tehdä Ethernet-kaapelilla, jolloin saadaan mahdollisimman häiriötön sisäverkon yhteys. Valitettavasti laitteiden kytkentä Ethernet-kaapelilla ei ole aina mahdollista. Rakennuksesta saattaa puuttua Ethernet-kaapelointi tai laitteissa, kuten tabletit, ei ole enää Ethernet-kaapelille liitäntää.

Kun rakennetaan sisäverkkoa WiFillä, pitää huomioida samoja asioita kuin mobiiliverkossakin, koska WiFi-verkko käyttää vastaavia taajuuksia kuin mobiiliverkko. WiFi-päätelaitetta ei saa sijoittaa alas huonekalujen taakse, vaan sille pitää mahdollistaa näköyhteys, jotta signaali pääsee liikkumaan vapaasti ilmassa. WiFin rajoitukset pitää myös huomioida eikä yhdellä reitittimellä pysty kattamaan isoa aluetta, vaan saatetaan tarvita lisätukiasemia, jotta katetaan kaikki ne pisteet, jossa yhteyttä tarvitaan. Myös käyttötarve on huomioitava, mikäli WiFi-verkkoon liitetään kaistaa vieviä sovellutuksia, kuten langattomia valvontakameroita tai jos kodin verkosta pelataan nettipelejä, pitää WiFi-verkon kuuluvuus olla kunnossa

7. Liittymän ehdot

Mobiiliverkolle ja kiinteälle verkolle on ilmoitettu kutakin yhteysnopeutta vastaavat maksiminopeudet ja arvioidut nopeudet, joita yhteys on niitä ostavalle oltava. 5G-yhteyden teoreettisen maksimin ollessa 1000 Mbit/s, sen arvioitu nopeus on todellisuudessa 10–1000 Mbit/s. 4G-yhteyksissä teoreettinen maksimi voi olla esimerkiksi 100, 300 tai 600 Mbit/s ja arvioitu nopeus jotain 5–600 Mbit/s väliltä, maksimin ollessa teoreettinen maksimi. Kiinteissä liittymissä, kuten valokuitu, nopeuden on oltava minimissään 70 % ilmoitetusta eli esim. 1000 Mbit/s liittymien latausnopeuden on oltava vähintään 700 Mbit/s.