ICT-maailman trendit vuonna 2024

15.01.2024

Vuoden 2024 ICT-maailmassa eletään erittäin vauhdikasta aikaa: tekoäly jatkaa ilmiömäistä kehitystään ja monet kyberturvallisuuteen liittyvät teemat ovat muuttuneet pysyväksi puheenaiheeksi.

IPP listasi keskeisimmät, jokaisen arkeen vaikuttavat trendit. Pidä silmällä näitä ICT-maailman ilmiöitä, niin tiedät missä mennään!


Generatiivinen tekoäly ja sen monet mahdollisuudet

Vuosi 2023 oli aikaa, jolloin suuri yleisö sai käyttöönsä useampia tekoälysovelluksia – kuten ChatGPT – ja tutustui niiden käyttöön niin työssä kuin yksityiselämässä. Vuodesta 2024 ennustetaan tulevan vuosi, jolloin ihmiset todella löytävät tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet ja kyvyn mullistaa tapamme tehdä työtä.

Tekoälyn huima kehitys on nostanut keskusteluun paljon pelkoja ja huolia. Siinä missä jotkut pelkäävät tekoälyn kehityksen johtavan koko ihmiskunnan tuhoon, kantavat toiset huolta siitä, että tekoäly vie ihmisten työt.

Vuonna 2024 keskustelun keskiöön ennakoidaan kuitenkin nousevan tekoälyn tuomat mahdollisuudet ja hyödyt. Koska tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet ovat jo nyt lähes rajattomat, voi tekoäly parhaimmillaan olla kuin huipputehokas assistentti, joka tekee jokaisesta työtehtävästä asteen verran helpomman ja tehokkaammin toteutetun.

Tekoäly voi helposti ottaa hoitaakseen monia suorittavia ja hallinnollisia tehtäviä, kuten aikatauluttamisen ja suunnittelun, jolloin ihmiselle jää enemmän aikaa esimerkiksi luovaan työskentelyyn ja asioiden ideoimiseen.

Lue lisää tekoälyn hyödyntämisestä yrittäjän arjessa!


Laajennettu todellisuus

Todellisuus ja digitaalinen todellisuus tulevat tulevaisuudessa limittymään yhä enemmän toisiinsa. AR- ja VR-teknologia on kehittynyt viime vuosina valtavasti ja nykyään tarjolla onkin jo todella kehittyneitä laitteita ja virtuaalisia ympäristöjä.

Sosiaalinen media on avannut tietä kohti sellaista elämän ulottuvuutta, jossa vietämme yhä enemmän aikaa digitaalisten avatarien muodossa virtuaalisissa ympäristöissä. Onkin todennäköistä, että virtuaalisiin ympäristöihin tulee kehittymään monenlaisia palveluita ja tiloja, joita käytetään oman avatarin kautta.

Tähän ilmiöön liittyy myös termi “digitaalinen kaksonen”, jolla tarkoitetaan digitaalista kopiota jostain tosielämässäkin olemassa olevasta asiasta tai järjestelmästä. Digitaalinen kaksonen mahdollistaa esimerkiksi kokonaisen järjestelmän kehittämisen virtuaalisesti ennen kuin se rakennetaan oikeasti.


Kyberturvallisuus ja kyberresilienssi

Kyberturvaan liittyvät uhat ovat kasvaneet viime vuosina räjähdysmäisesti. Teknologian kehittyessä kehittyvät myös niihin kohdistuvat riskit, jolloin myös tietoturvan on kehityttävä samassa tahdissa.

Kyberturvallisuus on myös taloudellisesti merkittävä teema, sillä joidenkin arvioiden mukaan kyberhyökkäysten aiheuttamat kustannukset liikkuvat vuositasolla miljardeissa euroissa.

Kyberturvallisuuden yhteydessä on alettu yhä enemmän puhumaan myös kyberresilienssistä. Kyberturvallisuudella tarkoitetaan uhkien torjuntaa ja resilienssillä niistä toipumista. Kyberresilienttiin järjestelmään kuuluu niin laiteratkaisuja kuin turvattuja varmuuskopioita, joiden avulla yritys tai organisaatio voi varmistaa nopean toipumisen hyökkäyksen sattuessa.

Joillakin aloilla riski joutua kyberhyökkäyksen kohteeksi on suurempi kuin toisilla, mutta kaikkien yritysten tulisi ottaa turvallisuusasiat tarkasteluun. Pahimmillaan tietomurtojen seuraukset ovat yritykselle tuhoisat, kuten olemme viime vuosina sattuneiden isojen tietomurtojen tapauksessa saaneet oppia.

Kyberturvallisuuskeskus arvio digitaalisen kehityksen olevan niin nopeaa, että suurimmalla osalla kotimaisista yrityksistä ei edelleenkään ole riittäviä henkilöresursseja ja osaamista pysyä kyberturvallisuusasioissa kehityksen mukana. Myöskään kyberturvallisuuteen varatuissa rahallisissa budjeteissa ole päästy riittävälle tasolle, mikä vaarantaa mm. toimitus- ja alihankintaketjujen toimintaa, kuten valitettavasti vuonna 2023 nähtiin. 

Mietityttääkö tietoturva? Tutustu IPP:n tietoturvaoppaaseen ja uuteen blogijulkaisuumme kyberturvallisuudesta.


Green tech ja vastuullisuus

Tekoälyn ohella myös vastuullisuus nousi yhdeksi suureksi trendiksi jo viime vuonna. Vuonna 2024 vastuullisuus on edelleen keskiössä, kun moni yritys ja organisaatio ponnistelee saavuttaakseen toiminnalleen asettamia kestävyystavoitteita.

Vuonna 2024 isoja teemoja ovat vihreä energia ja sen varassa toimivat sovellukset, teknologiat ja laitteet, kuten sähköautot. Teknologian valmistamiseen tarvittavien materiaalien kestävyys on myös iso teema, sillä tällä hetkellä materiaalien tuottamiseen liittyy paljon eettisiä ja moraalisia epäkohtia.

Vuonna 2024 isoksi puheenaiheeksi ennakoidaan nousevan myös vihreään teknologiaan ja vastuullisuuteen liittyvä viherpesu. Enää pelkät kauniit puheet ja eleet eivät riitä, vaan yrityksiltä odotetaan oikeita, vastuullisia ja kestäviä tekoja.