ICT-maailman trendit 2023

09.05.2023

 

Pienyrittäjä, pidä näitä silmällä: ICT-maailman trendit 2023

Mitkä ovat tärkeimmät teknologiatrendit vuonna 2023? Listaamme tässä artikkelissa tärkeimmät ICT-maailman trendit, joita erityisesti pienyrittäjän kannattaa pitää silmällä pysyäkseen kehityksen mukana ja maksimoidakseen tietotekniikan hyödyt liiketoiminnassaan.

IT-alan vastuullisuus ja green tech

Yksi tämän hetken isoista trendeistä IT-alalla on “green tech” eli vihreä teknologia. Tämä tarkoittaa teknologian, sen edistysaskelten ja käytön vastuullisuuden tiedostamista.

Green techillä viitataan esimerkiksi IT-laitteiden osien ympäristöystävälliseen ja eettiseen tuotantoon sekä kestävämpiin ratkaisuihin. Esimerkiksi laturistandardiksi on pikkuhiljaa muodostumassa USB-C, joka sopii laturiksi useaan eri laiteeseen. Tämä on ekologisempi vaihtoehto kuin se, että jokaiseen laitteeseen on omanlaisensa laturi. Toinen esimerkki ovat laitteet, jotka voidaan joustavammin korjata uuden laitteen ostamisen sijaan.

Miten hyötyä green techistä on pienen tai keskisuuren yrityksen toiminnassa? Kestävämmät ja korjattavat laitteet pienentävät IT-kustannuksia. Lisäksi vastuulliset valinnat tekevät hyvää yrityksen imagolle, kun niistä kerrotaan avoimesti vaikkapa verkkosivuillasi. Myös vähemmän energiaa vaativat yhteydet toimistolla voivat olla vihreä valinta: esimerkiksi energiatehokas valokuituyhteys on pitkällä tähtäimellä vihrein verkkoratkaisu.

AI eli tekoäly on pian kaikkialla ympärillämmeict-alan trendit AI_2.jpg

Tekoäly on vuoden 2022 lopulta alkaen ottanut hurjia kehitysaskeleita eteenpäin. Tämän vuoden yksi merkittävä teknologiatrendi onkin tekoälyn hyödyntäminen yhä useammissa yritysten toiminnoissa.

Artificial Intelligence eli AI voi säästää tulevaisuudessa pienyrittäjän aikaa, sillä se voi hoitaa rutiininomaisia, aikaa vieviä ja tylsiä työtehtäviä yrittäjän puolesta. Tekoäly voi esimerkiksi käsitellä suuria määriä dataa nopeasti ja laatia siitä raportteja, jotka puolestaan auttavat yrittäjää vaikkapa suunnittelemaan yritystoiminnan seuraavia askeleita. Tekoäly voi auttaa myös esimerkiksi digimarkkinoinnin optimoinnissa, erilaisten laskelmien ja ennusteiden laatimisessa tai tiedonhaussa.

Tekoäly on aiheuttanut myös huolta. Jotkut ovat huolissaan siitä, miten tekoälyä tullaan jatkossa hyödyntämään ja osaavatko esimerkiksi yrityspäättäjät tarkastella kriittisesti sitä, missä tarkoituksissa tekoäly on hyvä apuri ja missä ei. Joka tapauksessa tekoälyn kehitystä ja sovelluksia kannattaa pitää vuonna 2023 silmällä.

5G ja hyvin kehittyneet, nopeat langattomat lähiverkkoyhteydet

Erittäin nopeat langattomat yhteydet ovat tulevaisuuden tärkeä trendi. Suomi on tässä suhteessa edelläkävijä ja meillä onkin jo esimerkiksi laajoja valokuituverkkoja, jotka mahdollistavat 5G yhteydet, sekä lähiverkoissa myös tuoreen huippunopean WiFi 7:n hyödyntämisen.

Pienyrittäjänä nopeista yhteyksistä kannattaa ottaa kaikki irti. Nopea ja luotettava verkkoyhteys on yrittäjälle loistava kumppani, joka helpottaa ja tehostaa arjen työskentelyä. Myös etätyön yleistyessä yhä useammassa paikassa saatavilla oleva erittäin nopea langaton verkko tulee tarpeeseen.

Kyberturvallisuuden merkityksen kasvu

Kyberturvallisuuden merkityksen kasvu on ikävin vuoden 2023 IT-trendeistä. Tietoturvauhat ovat merkittävä vaaratekijä kaiken kokoisille yrityksille. Lisääntyvä teknologian käyttö altistaa yhä uusia yhteiskunnan ja elämän osa-alueita kyberhyökkäyksille ja maailmantilanteen epävarmuus lisää eri tahojen halukkuutta tavoitella omaa etuaan hyökkäyksiä tehtailemalla.

Vaikka vakavat ja ison luokan kyberhyökkäykset koskevat usein suuria organisaatioita ja julkisia toimijoita, on pienenkin yrityksen hyvä kartoittaa mahdolliset kyberuhat ja varautua niihin.

Esimerkiksi yrityksen käytössä oleva kansainvälinen pilvipalvelu tai muu laajasti käytetty järjestelmä voi olla hyökkäyksen kohteena. Tällöin pienyrittäjän toiminta voi hyökkäyksen vuoksi keskeytyä jopa useiksi päiviksi tai asiakastiedot joutua vääriin käsiin. Siksi tietoturvasta huolehtiminen on tärkeää kaiken kokoisille yrityksille.