Henkilöstöesittely: Liikennepalvelupäällikkömme Kimmo

16.05.2023

Kimmo Siironmaa aloitti IPP:llä 16 vuotta sitten liikennepalvelupäällikkönä. Hänellä oli aiempaa työkokemusta 30 vuoden ajalta telealalta, jonka työnantajina ovat olleet Tampereen Puhelinosuuskunta ja sen muut konserninimet sekä DNA. Kun silloisen työnantajan toimisto muutti Helsinkiin, Kimmo halusi löytää työpaikan Pirkanmaalta ja niinpä hän päätyi IPP:lle.

”Vastuualueenani IPP:llä on sen puheliiketoiminta osana ICT-tiimiä. Puheliiketoiminta käsittää kuluttaja- ja yritysliiketoiminnan sekä operaattori- ja yhteistyökumppanitoiminnan. Meillä kuluttajaliittymät ovat ns. perinteisiä kupariverkkoon kytkettyjä liittymiä ja kuidun kautta kytkettäviä nettipuheliittymiä. Yrityksille teemme kattavat ja skaalautuvat viestintäpalvelut. Operaattoritoimintaan yhtenä osana kuuluvat puheliikenne ja yhteenliittäminen muiden teleoperaattoreiden kesken.” Kimmo kertoo

Ala on muuttunut vuosien saatossa paljonkin. Puhelinverkon osalta sähkömekaanisista keskuksista on tultu digitaaliseen maailmaan. Kupariverkot ovat enenevissä määrin vaihtuneet valokuituun, koska internetin käyttö liittymien yhteyksinä ovat tätä päivää. Teleoperaattoreiden väliset yhteydet ovat myös ip-tekniikalla toteutettuja.

 ”Urani suurin kohokohta ja kaiken mullistanut hetki oli, kun televerkkojen keskukset muuttuivat digitaaliseksi 70–80 -lukujen taitteessa. Digitalisointi on mahdollistanut nykyiset kehittyneet toiminnot tekniikoissa tänäkin päivänä. IPP:llä taas työurani aikana suurin muutos on ollut se, että olemme muuttuneet tilausten vastaanottajasta ja palveluita tuottavasta yrityksestä ykköskumppaniksi.” Kimmo sanoo ja jatkaa.

”Ala vaatii tekijältään uutta omaksuvaa luonnetta. Uusista visioista ja uusista teknisistä asioista pitää kiinnostua ja innostua. Ne luovat pohjan uuden oppimiselle”

”IPP:llä on hyvä kommunikaatio työkavereiden kesken ja meillä on töissä erittäin osaavia henkilöitä, jotka auttavat tarvittaessa. Tiimin toiminnoissa saa tehdä itsenäisiä päätöksiä toteuttamisen suhteen, yrityksen strategiaa noudattaen.”

Tulevaisuudessa on odotettavissa vähintään yhtä paljon teknologisia muutoksia kuin tähän astikin. Mitä IPP tekee 200-vuotiaana eli 70 vuoden päästä?

”Sitä, mitä IPP tekee tulevaisuudessa, ei pysty ennustamaan. Yrityksen pitää olla valppaana ympäristönsä suhteen ja mukautua siihen. Myös tarjonnan tulee tarvittaessa muuttua. Viestintäliikenne tulee olemaan aina, koska ihmiset kommunikoivat aina jollain tavalla. Ala tulee kyllä jollain tapaa olemaan vielä silloin.”