08.12.2022

Tietoturvasetelin haku on auki

Valtioneuvosto antoi asetuksen tietoturvan kehittämisen tuesta eli niin kutsutusta tietoturvasetelistä 13.10.2022. Asetus tuli voimaan 1.12.2022.

Tietoturvaseteli on uusi, tärkeä työkalu kaiken kokoisille yrityksille, sillä yritysten kyberturvallisuus on ratkaisevassa roolissa yhteiskunnan kokonaisturvallisuudelle. Haku on auki, ja tukea voidaan myöntää vain sellaisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet tukihakemuksen jättämisen jälkeen ja viimeistään 31.12.2024.

Miksi tietoturvaseteli?

Uudella määräaikaisella tuella yritykset voivat konkreettisesti parantaa järjestelmiensä tietoturvaa sekä kehittää omaa tietoturvaosaamistaan. Yleisen kybervarautumistason nostaminen yhteiskunnan kriittisillä sektoreilla parantaa yhteiskunnan kykyä suojautua muun muassa hybridiuhkilta.

Kenelle tietoturvaseteli on tarkoitettu?

Tietoturvaseteli voidaan myöntää vain Suomeen rekisteröityneille yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille tietoturvaa parantaviin toimiin Suomessa. Kriittisiä toimialoja on mm. elintarvikehuolto, energiahuolto, finanssiala, jätehuolto, kemianteollisuus, logistiikka, media-ala, metsäteollisuus, muovi- ja kumiteollisuus, rakennusteollisuus, sosiaali- ja terveydenhuolto (sis. lääkehuolto), sotilaallinen huoltovarmuus, teknologiateollisuus, tietoyhteiskunta ja vesihuolto.

Kuinka suuri tietoturvaseteli on?

Tietoturvasetelissä on kaksi suuruusluokkaa: pienempi seteli enintään 15 000 € yritystä kohden ja suurempi tietoturvaseteli enintään 100 000 €.

Mihin tietoturvaseteliä voi käyttää?

Yritykset voivat hyödyntää pienempää tukea esim. tietojärjestelmiensä tarkastus- ja arviointityöhön, tietoturvan parantamiseksi tehtävään hankintaan, henkilökunnan kouluttamiseen ja muuhun osaamisen kehittämiseen, tai muuhun vastaavaan yrityksen tietoturvallisuutta kehittävään toimeen.

Suurempi tietoturvaseteli on tarkoitettu uhkamallinnuksiin ja hyökkäyksenestotestauksiin sekä näiden perusteella tarvittaviin välittömiin toimiin tietoturvan parantamiseksi. Suuremman tietoturvasetelin omavastuu on 30 % eli tietoturvaseteli kattaa 70 % tietoturvaprojektin kuluista.

Miten tietoturvaseteliä haetaan?

Tietoturvasetelin hakuprosessi alkaa yrityksen tietoturvallisuuden nykytilan arvioinnilla ja suunnitelmalla yrityksen tietoturvallisuuden kehitystyöstä ja ulkoisten palvelujen hankinnasta osana kehittämistyötä. Lisäksi tulee arvioida kehitystyön kustannukset.

Tietoturvaseteliä haetaan Traficomin sivuilla. IPP:n asiantuntijat auttavat mielellään veloituksettomalla tietoturvakartoituksella eli nykytilan arvioinnilla. Meiltä saat apua myös hakemuksen tekemiseen sekä suunniteltujen kehitystoimenpiteiden käytäntöön saattamiseen.

Palveluvalikoimissamme on kattavat tieto- ja kyberturvapalvelut esim. palomuuripalvelut ja suojattu etäyhteys (VPN). Kysy lisää yritysmyynti(a)ipp.fi tai p. 03 450 5590.