01.06.2023

Tiedote: Muutokset IPP:n hallitukseen ja toimitusjohtajan tehtävään

Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n yhtiökokous valitsi 30.5.2023 pidetyssä yhtiökokouksessa yhtiölle uuden hallituksen. Hallitus järjestäytyi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Hiekka.

Valittu hallitus perehtyy nyt yhtiön toimintaan ja ryhtyy niihin toimenpiteisiin, joita yhtiökokouksen päätökset edellyttävät. Hallitus toivoo työrauhaa, jotta yhtiön asiakaskeskeinen toiminta ei häiriinny. Tärkeimpänä tavoitteena valitulla hallituksella on kehittää yhtiön liiketoimintaa ja paikallista vaikuttavuutta unohtamatta henkilöstön tärkeää roolia yhtiön kehittämisessä.

Yhtiön toimitusjohtaja Erkki Kulovuori on vapautettu tehtävistään ja hallituksen nimittämänä yhtiön väliaikaisen toimitusjohtajana toimii tekninen johtaja Pekka Ylinikkilä.

 

Yhtiön toimintaan ja johtamiseen liittyvästä tiedottamisesta vastaa väliaikainen toimitusjohtaja Pekka Ylinikkilä. Yhteydenotot: Pekka Ylinikkilä, 043 217 5541, pekka.ylinikkila@ipp.fi

Yhtiön hallintoon liittyvästä tiedottamisesta vastaa toistaiseksi hallituksen puheenjohtaja Matti Hiekka. Yhteydenotot: Matti Hiekka, 050 073 1057, mattijhiekka@gmail.com

 

Ikaalisissa 31.5.2023

Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy