Osingonmaksu

28.09.2018

Osingonmaksu

Osakkeenomistajille on maksettu osingot vuoden 2017 tuloksesta 27.9.2018. Osakekohtainen osinko on 7,63 € A-sarjan osakkeelle ja 7,63 € B-sarjan osakkeelle, eli yhdelle osakeparille 15,26 €. Osinkojen maksun yhteydessä on osingoista pidätetty mahdollinen ennakonpidätys.

Jos ette ole saanut osinkoa, tilillenne voi syynä olla osakerekisteristä puuttuva tilinumero tai tilinumeronne muutos. Voitte ilmoittaa tilinumeronne osingon maksua varten Eija Järvenpäälle, puh. 03 450 5528, email: eija.jarvenpaa@ipp.fi.