14.09.2022

Ikaalisten - Parkanon Puhelin Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 28.9.2022

KOKOUSKUTSU

Ikaalisten - Parkanon Puhelin Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Ikaalisissa osoitteessa Vanha Tampereentie 18-20, 39500 Ikaalinen, 28.9.2022 kello 09:00

Hallituksen valtuuttaminen toteuttamaan konsernin sisäinen liiketoimintasiirto

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään liiketoimintasiirron toteuttamisesta siten, että Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n kehitys- ja sijoitusliiketoiminta siirrettään kokonaisuudessaan Pirkesi Oy:lle (3296633-6), joka on Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n täysin omistama tytäryhtiö.

Pirkesi Oy tulee toteuttamaan osakeyhtiölain (624/2006) 9 luvun mukaisen maksullisen osakeannin, ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy merkitsee Pirkesi Oy:n uudet osakkeet apporttiomaisuudella, joka muodostuu Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n kehitys- ja sijoitusliiketoimintaan kuuluvista varoista ja veloista.

Liiketoimintasiirtoon sovelletaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 d §:n säännöksiä.

Informaatio

Asiakirjat ja hallituksen päätösehdotus ovat viikon ajan ennen kokousta osakkeenomistajien nähtävänä Ikaalisissa osoitteessa Kauppakatu 1 ja osakkeenomistajat saavat pyynnöstä jäljennöksiä sanotuista asiakirjoista.

Osallistumisoikeus

Osakkeenomistajien on, saadakseen osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 23.9.2022 kello 16.00 joko kirjeellä osoitteella: Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, Kauppakatu 1, 39500 Ikaalinen, tai puhelimella asiakaspalvelun numeroon (03) 4505610 toimistoaikana kello 08.00 - 16.00 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@ipp.fi.Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt valtakirjat pyydetään jättämään ennakkotarkastusta varten yhtiölle yllä mainittuun osoitteeseen viimeistään maanantaina 26.9.2022 klo 16.00.

 

Ikaalisissa 30.8.2022

 

Ikaalisten – Parkanon Puhelin Oy hallitus